Meld. St. 27 (2013–2014)

Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no