Meld. St. 27 (2013–2014)

Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget