Meld. St. 27 (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no