Historisk arkiv

Regjeringen ber om økt handlefrihet for statens eierskap i Telenor og Kongsberg Gruppen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I den kommende eierskapsmeldingen varsler næringsminister Monica Mæland at regjeringen vil be Stortinget om fullmakter til å kunne redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i de to børsnoterte selskapene Telenor ASA og Kongsberg Gruppen ASA.

Dette vil øke statens fleksibilitet til å kunne selge eller støtte eventuelle oppkjøp, fusjoner eller andre strategiske tiltak som kan bidra positivt til utviklingen i selskapene.

- Jeg understreker at vi ikke har hastverk med endringer, og fullmakter innebærer ingen forpliktelse til å selge. En eventuell utnyttelse av fullmaktene vil avhenge av forretningsmessige vurderinger blant annet av selskaps- og markedsspesifikke forhold for å sikre verdiene og styrke konkurransekraften, sier næringsminister Monica Mæland (H).

- Både Telenor og Kongsberg Gruppen er viktige norske selskaper hvor regjeringen ønsker en nasjonal forankring og at sentrale hovedkontorfunksjoner forblir i landet. Dette sikrer vi ved at staten eier minst 34 prosent av aksjene, sier Mæland.

Staten eier i dag 53,97 prosent av aksjene i Telenor ASA, som har en markedsverdi på 218 milliarder kroner. Staten eier 50,001 prosent av Kongsberg Gruppen ASA, som har en markedsverdi på 17 milliarder kroner.

Eierskapsmeldingen er en stortingsmelding om statens direkte eierskap i selskaper og vil legges frem fredag 20. juni.

Les også pressemelding: Vil legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap