Mange barnehagelærere vil ta videreutdanning

Over 1500 barnehagelærere søkte om videreutdanning innen fristen 1. mars. Det er nesten 400 flere enn på samme tid i fjor. Også rektorutdanningen er et populært videreutdanningstilbud.

 – Det er en veldig bra at så mange barnehagelærere ønsker å få faglig påfyll og videreutdanne seg. Vi trenger flere barnehagelærere med spisskompetanse for at alle barn i Norge skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet - uansett hvor i landet de bor, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

1. mars gikk fristen for å søke ut. Innen 15. mars må barnehageeier/styrer godkjenne søknadene, før de kan gå videre i opptaket til de enkelte videreutdanningstilbudene.

– Barnehagelærere er nøkkelen til en god barnehage der barna trives, leker og får utvikle seg språklig. Skal vi lykkes med tidlig innsats må vi begynne i barnehagen, sier Sanner.

I år var det også en økning i søkertallene til rektorutdanningen. Til sammen kom det inn over 10 000 søknader om videreutdanning fra lærere i skoler og barnehager.  

– Det vi ser nå er et felles videreutdanningsløft for ansatte i hele utdanningsløpet - fra barnehagelærere til lærere på videregående skoler og rektorer, understreker kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

FAKTA

  • Strategi for videreutdanning for lærere kom i 2015. Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, KS, Skolenes Landsforbund, Lektorlaget og Skolelederforbundet står sammen om strategien Kompetanse for kvalitet.
  • 1531 barnehagelærere søkte om å ta videreutdanning. I fjor søkte totalt 1140.
  • 643 rektorer har søkt om videreutdanning i år sammenlignet med 581 i fjor.
Antall søknader videreutdanning barnehage

REKTORUTDANNINGEN

Totalt antall registrerte søknader: 643 (i fjor samme dato 581)

STYRERUTDANNING

Totalt antall registrerte søknader: 412 (i fjor samme dato 474)

VIDEREUTDANNING FOR BARNEHAGELÆRERE

Totalt antall registrerte søknader: 1531 (i fjor samme dato 1140)

STIPEND PPU og PPUY YFL

Totalt antall registrerte søknader: 216 (i fjor samme dato 128) – søknadsfrist 15. mars, så tall er ikke etter lærernes frist

LÆRERSPESIALISTUTDANNNING

Totalt antall registrerte søknader:503 (tall mangler for i fjor)

Til toppen