Mer effektiv håndheving av konkurransereglene

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag til endringer i konkurranseloven på høring.

Bakgrunnen for forslagene er at Norge har inngått en revidert nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker. For å sikre at Norge oppfyller intensjonen i den reviderte avtalen, foreslår departementet noen tekniske endringer.

I tillegg er det behov for å rette opp enkelte mindre feil i konkurranseloven.

Frist for å sende inn høringssvar er 14. september 2018.

Se høringen og kom med innspill her.

Til toppen