Monica Auberg utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Monica Auberg, Drøbak, er i statsråd i dag utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Auberg er 47 år og skal være avdelingsdirektør i Seksjon for styring og kjøp i Avdeling for luftfart, post og kjøp.

Auberg er i dag avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet i blant annet Landbruks- og matdepartementet og Luftfartstilsynet.

Seksjonen for styring og kjøp har ansvar for etatsstyring av underliggende etater, kjøp av ulønnsomme fly- og posttjenester samt kjøp av kystrutetjenester.