Mulig åpning for utendørs seriespill i toppidretten

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Den nasjonale anbefalingen om stans i alt seriespill i toppidretten gjelder inntil videre. Dersom smittesituasjonen tillater det kan det bli åpnet for treningskamper utendørs for toppidretten i uke 15, etterfulgt av seriespill fra uke 18.

Det er fortsatt behov for restriktive tiltak for å snu utviklingen og få kontroll over smittesituasjonen. Det er derfor nødvendig å begrense sosial kontakt, redusere mobilitet og unngå unødvendige reiser, også i forbindelse med idrettsarrangementer.

– Jeg har likevel forståelse for at idretten har behov for en viss forutsigbarhet og avklaringer knyttet til treningskamper og seriespill, og derfor har vi en ambisjon om å åpne forsiktig for seriespill i toppidretten i løpet av våren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vektlegger at det er høyere smitterisiko innendørs enn utendørs. De anbefaler derfor ikke å åpne for treningskamper og seriespill i innendørsidretter i denne omgang.

Avgjørelse om utendørs treningskamper tas i uke 15

Regjeringen tar i løpet av uke 15 sikte på å åpne for treningskamper utendørs i serier hvor et flertall av utøverne har idretten som yrke på heltid eller deltid. Åpningen for fotball vil være avgrenset til de to øverste divisjonene for kvinner og menn, og kun dersom smittesituasjonen tillater det.

Endelig beslutning om gjenåpning for treningskamper tas tidlig i uke 15. Det åpnes ikke dersom smittesituasjonen ikke tillater det. Dersom vi i perioden fram mot uke 15 opplever en vesentlig smittereduksjon, vil det kunne være aktuelt å åpne for flere grupper.

Regjeringen forutsetter at klubbene etterstreber minst mulig geografisk mobilitet i gjennomføringen av treningskamper og sikrer god etterlevelse av smittevernprotokoller.

Avgjørelse om utendørs seriespill tas i uke 18

I løpet av uke 18 tar regjeringen sikte på å åpne for seriespill utendørs i serier hvor et flertall av utøverne har idretten som yrke på heltid eller deltid. Åpningen for fotball vil være avgrenset til de to øverste divisjonene for kvinner og menn. Smittesituasjonen og erfaringene fra treningskampene vil vurderes når endelig beslutning om åpning for seriespill tas. Det åpnes ikke for dette dersom smittesituasjonen ikke tillater det. Dersom vi opplever en vesentlig smittereduksjon, vil det kunne være aktuelt å åpne for flere grupper.

Planen om gjenåpning overstyrer ikke strengere smittevernregler som gjelder i kommuner og områder med mye smitte.

Barne- og ungdomsidrett

Regjeringen åpnet i februar for konkurranser for barn og ungdom under 20 år innad i hver kommune. For idretter som ikke innebærer nærkontakt ble det åpnet for utendørskonkurranser med deltakere fra hele idrettskretsen, eller fra regionen der region brukes som geografisk avgrensning.

På nåværende tidspunkt åpnes det ikke opp ytterligere for konkurranser innenfor idrettskrets eller region i barne- og ungdomsidretten. Det vil gjøres en samlet vurdering av barne- og ungdomsidretten i sammenheng med den helhetlige vurderingen av de nasjonale tiltakene i april.