Nærings- og fiskeridepartementet vurderer uttalelse fra ESA

Nærings- og fiskeridepartementet mottok 13. juli en grunngitt uttalelse fra ESA i en sak som omhandler etablering og drift av et parkeringsanlegg på Torvet i Kristiansand. ESA mener at Kristiansand kommune brøt EØS-avtalens regler om offentlige anskaffelser da kommunen inngikk kontrakten om bygging og drift av parkeringsanlegget.

Departementet vurderer nå uttalelsen og argumentene som ESA fremsetter i denne. Departementets syn på innholdet i den grunngitte uttalelsen vil bli offentlig når svaret til ESA foreligger.

Fristen for å svare på den grunngitte uttalelsen er utsatt til 3. oktober 2016. 

Til toppen