Likestilt framtid – 25 år etter Beijing

Nasjonal likestillingskonferanse 2020

I år er det 25 år siden Beijing-plattformen ble vedtatt. Denne handlingsplanen anses som gullstandarden for arbeidet med likestilling globalt. Nasjonal likestillingskonferanse 2020 markerer dette jubileet, og retter blikket mot likestillingsarbeidet fremover både globalt og nasjonalt.

Nett-tv Nasjonal likestillingskonferanse 2020

Se sendingen her

Se sendingen her

Konferansen er gratis og du kan melde deg på gjennom denne lenken: https://bufdir.no/arrangementer/likestilt_fremtid__25_ar_etter_beijing/

Når: Onsdag 4. mars 2020 kl. 09:00–14:00
Hvor: 
Scandic hotell St. Olavs plass, Oslo
Påmeldingsfrist:
innen søndag 1. mars

På programmet er:

 • Erna Solberg, statsminister 
 • Abid Raja, kultur- og likestillingsminister 
 • Anne Grethe Erlandsen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet 
 • Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud 
 • Sofia Srour - forfatter og samfunnsdebattant
 • Lopa Banerjee - Director of civil society section UN Women
 • Hakima Abbas - Co-Executive Director, Association for women's rights and development 
 • Kristine Bjartnes, ungdomsdelegat 
 • Representanter fra ungdommens likestillingstoppmøte: Agnes Nordvik, skoleelev og Linnea Steinveg, skoleelev 
 • Johanne Sundby, professor, UiO 
 • Bernadette Kumar, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet
 • Petter Bae Brandtzæg, førsteamanuensis, UiO
 • Isabelle Ringnes, med-gründer og produktsjef i EqualityCheck.it.
 • Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør, NHO

Panelsamtale: Vi har for lite kunnskap om kvinners helse – Hva har det og si og hvordan løser vi det? Ledes av Linda Rustad, direktør Kilden kjønnsforskning.no

Panelsamtale: Digital verden på guttas premisser – hva gjør vi med det? Ledes av konferansier.

Panelsamtale: Beijingplattformen – Hvordan har den vært viktig for feminister verden rundt? Hvordan er den viktig for FN og andre aktører? Ledes av Gro Lindstad, daglig leder av FOKUS.

Konferansen er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og FOKUS Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. 

På kvelden er det festkveld for likestilling! Les mer om den her