Nødkommunikasjon over grensen: Enklere samarbeid i kriser

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge og Sverige har en lang tradisjon for samarbeid over grensen. Nå skal samarbeidet ved kriser og ulykker forenkles og forsterkes ytterligere. Nødnett, det landsdekkende sambandet for nød- og beredskapsaktører, skal nå kobles sammen med det svenske Rakel-nettet.

– Naturkatastrofer og ulykker kjenner ingen landegrenser. Effektiv innsats når ulykken er ute krever god kommunikasjon på tvers, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Brukere fra politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører i begge land får nå mulighet til å ta med seg radioterminalen ved innsats i nabolandet og kommunisere sømløst i felles talegrupper.

– Grensen mellom Norge og Sverige er mer enn 160 mil lang, og landene har lang tradisjon for å hjelpe hverandre ved store og små hendelser. Med sammenkoblingen blir samarbeidet enklere, forteller Anundsen.

Arbeidet med å koble sammen de to nasjonale nettene er et utviklingssamarbeid mellom norske Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og svenske Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) og er en del av det EU-støttede programmet ISITEP. 16. novemeber arrangeres en felles norsk-svensk øvelse i Trøndelag og Jämtland hvor brukere fra begge land for første gang får testet ut sammenkoblingen i praksis.

– Vi står ovenfor internasjonale utfordringer hvor samarbeid er viktig for å forebygge og håndtere kriminalitet og andre hendelser. Ved å legge til rette for god kommunikasjon letter vi samarbeidet med Sverige og øker beredskapen i grenseområdene, sier Anundsen. 

Sammenkoblingen av de to kommunikasjonssystemene forutsetter at det inngås en internasjonal avtale. DNK har fått myndighet til å forhandle med MSB på statens vegne.