Historisk arkiv

Nødkommunikasjon over grensen: Enklere samarbeid i kriser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Norge og Sverige har en lang tradisjon for samarbeid over grensen. Nå skal samarbeidet ved kriser og ulykker forenkles og forsterkes ytterligere. Nødnett, det landsdekkende sambandet for nød- og beredskapsaktører, skal nå kobles sammen med det svenske Rakel-nettet.

– Naturkatastrofer og ulykker kjenner ingen landegrenser. Effektiv innsats når ulykken er ute krever god kommunikasjon på tvers, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Brukere fra politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører i begge land får nå mulighet til å ta med seg radioterminalen ved innsats i nabolandet og kommunisere sømløst i felles talegrupper.

– Grensen mellom Norge og Sverige er mer enn 160 mil lang, og landene har lang tradisjon for å hjelpe hverandre ved store og små hendelser. Med sammenkoblingen blir samarbeidet enklere, forteller Anundsen.

Arbeidet med å koble sammen de to nasjonale nettene er et utviklingssamarbeid mellom norske Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og svenske Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) og er en del av det EU-støttede programmet ISITEP. 16. novemeber arrangeres en felles norsk-svensk øvelse i Trøndelag og Jämtland hvor brukere fra begge land for første gang får testet ut sammenkoblingen i praksis.

– Vi står ovenfor internasjonale utfordringer hvor samarbeid er viktig for å forebygge og håndtere kriminalitet og andre hendelser. Ved å legge til rette for god kommunikasjon letter vi samarbeidet med Sverige og øker beredskapen i grenseområdene, sier Anundsen. 

Sammenkoblingen av de to kommunikasjonssystemene forutsetter at det inngås en internasjonal avtale. DNK har fått myndighet til å forhandle med MSB på statens vegne.