Norge har inngått samarbeid om multirolle tank- og transportfly

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide signerte i dag Memorandum of Understanding (MOU) for det flernasjonale prosjektet om å anskaffe multirolle tank- og transportfly (MRTT) sammen med Nederland, Luxembourg og Tyskland.

Forsvarsministerne fra Nederland, Tyskland, Luxembourg og Norge signerte i dag en Memorandum of Understanding (MOU) for det flernasjonale prosjektet om å anskaffe multirolle tank- og transportfly.
Forsvarsministerne fra Nederland, Tyskland, Luxembourg og Norge signerte i dag en Memorandum of Understanding (MOU) for det flernasjonale prosjektet om å anskaffe multirolle tank- og transportfly. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Det internasjonale samarbeidet om anskaffelse, drift og vedlikehold av en flåte med luft-til-lufttanking- og transportkapasitet ble tilrettelagt i 2013 av European Defence Agency (EDA) og er et europeisk initiativ for å øke tankfly- og transportkapasiteten i Europa. Nederland og Luxembourg var de første landene til å forplikte seg til avtalen.

- Denne samarbeidsavtalen vil gi landene fleksibel og kosteffektiv tilgang til transportkapasitet og til fylling av drivstoff i luften. Fly med tank- og transportkapasitet er en høyt etterspurt kapasitet  i NATO, og avtalen vil bidra til en større byrdefordeling mellom Europa og USA, ettersom man til nå kun har vært avhengig av amerikanske ressurser, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Avtalen er et resultat av samarbeidet mellom EDA, den europeiske materiellorganisasjonen Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement (OCCAR) og NATOs Support and Procurement Agency (NSPA).

Det er allerede bestilt to Airbus A330 MRTT som forventes levert fra 2020, og med Tysklands tiltredelse i programmet vil flåten nå utvides fra to til syv fly. Samarbeidsnasjonene har opsjon på ytterligere fly fra leverandøren Airbus Defence Systems. Hovedbase for flyene blir ved Eindhoven Airbase i Nederland, og det skal etableres en fremskutt base for flyene i Köln, Tyskland.

Kostnadene for Norges deltakelse i MRTT-samarbeidet vil bli dekket innenfor Forsvarsdepartementets gjeldende budsjettrammer. Stortinget har tidligere sluttet seg til prosjektet gjennom den nye Langtidsplanen for Forsvaret. Regjeringen utdypet forslaget om å inngå i dette samarbeidet gjennom investeringsproposisjonen i vår.

Les også: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_145519.htm

Til toppen