Norge har sikret seg fem millioner hurtigtester

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Hurtigtester forsterker arbeidet med å bekjempe koronaviruset og mangedobler testkapasiteten.

-Hurtigtester er et nytt verktøy i arbeidet med å begrense smittespredningen. Den store fordelen er at man får svar etter bare 15 minutter. Det gjør smittesporingen både enklere og raskere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Norge har kjøpt tre millioner hurtigtester. I tillegg er det opsjon på ytterligere to millioner tester. Det innebærer at Norge er sikret god tilgang ut året og godt inn i neste år. Til nå er om lag 1,1 million personer testet i Norge.

Hurtigtesten vil bli tatt på samme måte som i dag. Forskjellen er at prøvesvaret ikke behøver å analyseres i et laboratorium. Testen vil dermed også kunne avlaste presset på laboratoriene. 

De første hurtigtestene kommer til Norge denne uka. I første omgang er testene forbeholdt personer med symptomer som mistenker at de kan være smittet. De skal også brukes i forbindelse med smittesporing, på teststeder med lang transporttid til laboratoriet og på teststasjoner ved grensene. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber nå med hvordan hurtigtestene skal tas i bruk på mest mulig effektiv måte.