Norge i europeisk flysamarbeid

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om at Norge skal inngå i det europeiske samarbeidsprogrammet om felles anskaffelse, drift og bruk av en flernasjonal flåte av multirolle tank- og transportfly (MRTT).

Luft-til-lufttanking er en viktig del av luftoperasjoner. For å kunne møte de operative utfordringene i fremtiden og ivareta en effektiv utnyttelse av vårt kampflyvåpen, er det nødvendig å ha lufttankingskapasitet. I dag benytter Forsvaret kjøp eller leie av tankflytimer fra allierte for å holde norske kampflygere operative på luft-til-lufttanking.

Nederland og Luxembourg har vært forpliktet i MRTT-samarbeidet siden juli 2016, og Tyskland og Belgia ønsker å slutte seg til samarbeidet. Det er inngått kontrakt på de to første tankflyene med opsjon på ytterligere seks fly fra leverandøren Airbus Defence Systems.

De første flyene forventes å være levert i 2020.

Kostnadene for Norges deltakelse i MRTT-samarbeidet vil bli dekket innenfor Forsvarsdepartementets gjeldende budsjettrammer.

Til toppen