Norge «Lead Nation» under forsvarsindustrimesse i Polen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge er «Lead Nation» under forsvarsindustrimessen MSPO 2015 i Polen som avholdes denne uken. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok i åpningsseremonien og understreket blant annet Norges og Polens politiske, militære og forsvarsindustrielle samarbeid og de tette sikkerhetspolitiske båndene mellom de to landene som nære allierte i NATO. MSPO er en av Europas største forsvarsindustrimesser.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sammen med sin kollega Tomasz Siemoniak fra Polen på messen.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sammen med sin kollega Tomasz Siemoniak fra Polen på messen. Foto: Birgitte Frisch, FD

Et titalls norske forsvarsleverandører har sine utstillinger i den norske paviljongen. Ett av hovedarrangementene er et bredt anlagt norsk-polsk forsvarsindustriseminar, med foredrag av blant andre statssekretær Øystein Bø og hans polske kollega.

-Polen er en aktiv og engasjert alliert, og en viktig partner både for Norge og for norsk forsvarsindustri. Våre sikkerhets- og forsvarspolitiske relasjoner er gode og omfattende, og reflekterer at vi, som nære nordeuropeiske allierte i NATO, har felles utfordringer og interesser., sier Eriksen Søreide.

Hun viser videre til at Norge og Polen begge er pådrivere for den fremtidige utviklingen av NATO, og at vi har en felles interesse i arbeidet for å holde alliansen relevant og rustet til å møte fremtidens sikkerhetsutfordringer.

-Våre to land yter begge betydelige styrkebidrag til allierte operasjoner og øvelser. Polen og Norge øver og trener sammen - sist i juni i år under øvelse Noble Jump i Zagan i Polen. Samlet gir alt dette et godt grunnlag for videre utvikling av vårt gode bilaterale samarbeid, sier Eriksen Søreide.

Fra MSPO-messen i Polen.
Fra MSPO-messen i Polen. Foto: Ministerstwo Obrony (Forsvarsdepartementet i Polen)

Norsk forsvarsindustri har blitt en viktig leverandør av forsvarsmateriell til Polen, og  det er en løpende dialog om muligheter for mulig videre samarbeid om fremtidige anskaffelser.

-Våre relasjoner til Polen vil fortsatt være svært viktige for oss. Polen er en langsiktig og pålitelig partner for Norge, og i den sammenheng er det viktig for Norge å bli valgt som «Lead Nation» på MSPO 2015. MSPO er en viktig arena for norsk forsvarsindustri.  Den norske «Lead Nation»-rollen vil uten tvil gi økt synlighet for vår industri, og bidra til å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri, sier forsvarsministeren.