Novemberbarn skal få rett til barnehageplass

Regjeringen vil gi alle barn som fyller ett år i november rett til barnehageplass. Det vil gi 4400 flere barn rett til barnehageplass fra høsten 2017.

I dag legger regjeringen frem forslaget som vil gi flere barn rett til barnehageplass.

– Foreldre som ønsker det, bør få mulighet til å gi barna deres en god start i barnehage. Derfor utvider vi nok en gang retten til barnehageplass slik at også barn som fyller ett år i november, blir sikret plass til høsten, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tidligere var det kun barn som fylte ett år innen utgangen av august som hadde rett til barnehageplass i august. Men fra høsten 2016 gav regjeringen og samarbeidspartiene 9800 barn som fyller ett år i september og oktober rett til barnehageplass. Og fra 2017 vil regjeringen og samarbeidspartiene utvide retten ytterligere til å gjelde 4400 barn som fyller ett år i november 2017.

Kommunene har fått penger til utvidelsen i tidligere budsjetter.

Til toppen