Ny lov skal gi bedre og utvidete klagemuligheter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen er opptatt av å styrke forbrukervernet. En ny lov om klageorganer skal gi forbrukerne bedre klagemuligheter. Lovforslaget ble behandlet av Stortinget i dag.

- Den nye loven vil styrke forbrukernes tilbud om klagebehandling, ved at tilbudet kvalitetssikres gjennom å sette krav til klageorganene. Forbrukerne skal føle seg trygge på at de får en ryddig og rettferdig behandling av sakene sine, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Skal godkjenne klageorganer
Nordmenn har allerede et bra tilbud om klagebehandling. Fra 1. juli i fjor ble tilbudet styrket ved at Forbrukerrådet fikk tilført ressurser og mulighet til å mekle i saker der det ikke var et annet tilbud utenom domstolene. Det betyr at forbrukerne nå har et heldekkende tilbud. Den som vil klage på en mislykket frisørbehandling, en velværetjeneste som ikke svarte til forventningene eller en taxitur som ble for dyr, har muligheten til det.  

Med den nye loven etableres det en offentlig godkjenningsordning for nemnder og meklingsorganer. Det vil blant annet stilles krav til klageorganene om maksimalt 90 dagers saksbehandlingstid. Næringsdrivende får dessuten plikt til å informere forbrukerne om klagetilbudet.

- Lov om klageorganer vil gi forbrukerne et rimelig lavterskel klagetilbud for nesten alle typer varer og tjenester. Dette vil være til fordel også for næringsdrivende, ved at saker behandles av en nøytral tredjepart, sier Horne.

Felleseuropeiske klageordninger
Den nye loven åpner også for at norske forbrukere kan bruke EUs klageportal på internett og således enklere kan benytte andre europeiske lands klageorganer. Dette er viktig siden norske forbrukere er aktive i det europeiske indre markedet ved blant annet netthandel, ferier og studieopphold. Slik sett styrker loven nordmenns forbrukervern på tvers av grensene i Europa, og bidrar til økt handel og konkurranse over landegrensene.

Det legges opp til at størsteparten av lovendringene trer i kraft 1. juli i år, mens tilknytningen til det felleseuropeiske klagesystemet vil være på plass i begynnelsen av 2017.