Ny nettside med statlige styrer, råd og utvalg skal gi mer åpenhet

Nå blir det enklere å finne ut hvem som sitter i statlige styrer, råd og utvalg. En ny nettside gjør informasjonen tilgjengelig og søkbar. – Basen er et viktig bidrag til mer kunnskap om og åpenhet i norsk forvaltning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Staten har en rekke styrer, råd, utvalg og nemnder som utfører viktige oppgaver for forvaltningen. De kan fatte avgjørelser eller fremme forslag til vedtak. De gir forvaltningen tilgang til spesialisert kompetanse, og skal være et viktig supplement og korrektiv.

Den nye basen omfatter drøyt 300 aktive styrer, råd, utvalg og nemnder med cirka 2500 medlemmer. I tillegg inneholder den oversikt over styrer, råd, utvalg og nemnder som har vært i virksomhet siden 2012.

– Databasen vil bidra til å sikre mer åpenhet og innsyn i norsk forvaltning. Jeg håper at basen blir flittig brukt av alle med interesse for hvordan Norge styres, sier Sanner.

Basen kan være nyttig for alle som er opptatt av norsk forvaltning. I tillegg til å gi en oversikt over alle slike organer, gir basen informasjon over hvem som er medlemmer, inkludert informasjon om kjønn, alder, bosted og yrke.

Det har vært et omfattende arbeid å legge inn all informasjonen. Eventuelle feil og mangler blir fortløpende rettet når brukerne melder fra.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen