Ny rapport frå Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera

Rapporten "Etter inntektsoppgjørene 2015" kjem fredag 19. juni kl. 10.

Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) er i ferd med å sluttføre arbeidet med rapporten ”Etter inntektsoppgjørene 2015”. Rapporten vil gi oppdaterte tal over lønnsutviklinga og ei oversikt over hovudtrekka i årets mellomoppgjer.

Utvalet sender ut ei pressemelding fredag 19. juni kl. 10.00. Rapporten blir lagd ut på regjeringa.no./asd same dag.

Til toppen