Endringer i aksjelovene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 2. mai kan også advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte aksjeinnskudd som er gjort opp i penger.

Ved stiftelse av et aksjeselskap der aksjeinnskuddet utelukkende skal gjøres opp med penger (norske kroner), må en revisor eller et finansforetak bekrefte at selskapet har mottatt pengene. Det samme gjelder ved kapitalforhøyelser.

Fra 2. mai kan også advokater og autoriserte regnskapsførere gi slike bekreftelser. Dette vil kunne medføre en utvidelse på tilbudssiden, slik at kostnadene for selskapene til å innhente slike attestasjoner trolig vil gå noe ned. Les kongelig resolusjon her (pdf). 

Disse bestemmelsene er endret:


Endringene gjelder aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 2-18 annet ledd femte punktum,
2-19 første ledd første punktum og 10-9 annet ledd fjerde punktum og foretaksregisterloven § 4-4 bokstav e første punktum.