Nye rammeplaner for samiske lærerutdanninger fastsatt

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrifter om rammeplaner for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger for trinn 1 – 7 og 5 – 10.

De viktigste endringene etter at utkast til forskrifter var på høring sommeren 2016, er at 30 studiepoeng i norsk er gjort obligatorisk i samisk grunnskolelærerutdanning rettet mot trinn 1-7. Norsk er obligatorisk også i nåværende samiske 1-7-utdanning, men var foreslått tatt ut i utkastet til ny forskrift. Utenlandske studenter som tar hjemlandets hovedspråk som del av utdanningen, kan gis fritak fra norskfaget.

Videre er det i paragraf 2 (læringsutbytte) tatt inn en formulering om kompetanse i fjernundervisningsdidaktikk.

De samiske lærerutdanningene vil dessuten, på lik linje med de nasjonale grunnskolelærerutdanningene, være femårige fra og med studieåret 2017/2018.

Forskriftene trer i kraft straks og gjelder fra og med opptak til studieåret 2017/2018.

Les forskrift om rammeplanen for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 her.

Les forskrit om rammeplanen for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på engelsk her.

Les forskrift om rammeplanen for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 her.

Les forskrift om rammeplanen for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 på engelsk her.

Til toppen