Nye samiske veivisere utnevnt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Takk for at dere vil påta dere dette viktige vervet. Dere har både et spennende og et lærerikt år foran dere, sa statssekretær Anne Karin Olli, da hun presenterte fire nye samiske veivisere på Riddu Riđđu–festivalen i Manndalen i Kåfjord i dag. Hun gratulerte samtidig festivalen med sitt 25-årsjubileum.

De nye samiske veiviserne for skoleåret 2016-2017 er:

  • Maja Sofie Larsen Fjellström
  • Oda Kjær Eriksen
  • Knut Mikkel Hætta
  • Ole Nicklas Mienna Guttorm

Veiviserordningen er basert på at samisk ungdom selv skal formidle kunnskap om samisk kultur og om sin hverdag i direkte kontakt med andre ungdommer. Ordningen administreres av Samisk høgskole i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Riddu Riđđu-festivalen er en årlig, internasjonal urfolksfestival og en stemme for verdens urfolk. Festivalen ble etablert i 1991 og har som mål å skape stolthet både for Kåfjord, det samiske samfunnet og verdens urfolk.  

Samiske veivisere – tale på Riddu Riđđu 2016