Nye styremedlemmer i Norges sjømatråd

Nærings- og fiskeridepartementet har i generalforsamling i dag utnemnd Amund Drønen Ringdal og Rita Karlsen til nye styremedlemmer i Norges sjømatråd.

Ringdal og Karlsen er valgt inn for Knut Hallvard Lerøy og Anne Breiby som er takka av for god innsats og verdifulle bidrag i styret i perioden som har gått.

 

Styret i Norges sjømatråd AS ser etter dette slik ut:

Marianne Elisabeth Johnsen (f.1963, Bærum) – leiar

Sverre Søraa (f.1964, Måløy) – nestleiar

Eva Maria Kristoffersen (f.1971, Straumsjøen)

Solveig Strand (f.1961, Ålesund)

Andreas Mikalsen (f.1977, Bergen)

Amund Drønen Ringdal (f.1979, Lier)

Rita Karlsen (f.1969, Lenvik)

Trude Bessesen (f.1972, Tromsø) – ansattvalgt styremedlem

Amund Bråthen (f.1970, Tromsø) – ansattvalgt styremedlem

Marit Stagrum Ottem (f.1968, Tromsø) – ansattvalg styremedlem

 

Til toppen