Nye varamedlemmer i Norges Banks hovedstyre

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag oppnevnt siviløkonom Arne Hyttnes og administrerende direktør Kristine Landmark til henholdsvis 1. og 2. varamedlem til hovedstyret i Norges Bank. De er oppnevnt for perioden 4. mars 2016 til og med 31. desember 2019.

Hyttnes og Landmark vil videreføre og styrke hovedstyrets kompetanse innen de sentrale deler av Norges Banks ansvarsområder.

Hovedstyret har nå følgende sammensetning (de ansattes representanter er ikke tatt med):

Leder: Sentralbanksjef Øystein Olsen
Første nestleder: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen
Andre nestleder: Visesentralbanksjef Egil Matsen

Medlem: Selvstendig næringsdrivende Hilde Myrberg, Oslo
Medlem: Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum
Medlem: Professor Kjetil Storesletten, Oslo
Medlem: Selvstendig næringsdrivende Kathryn M. Baker, Oslo
Medlem: Cand.oecon. Steinar Juel, Bærum

1. varamedlem: Siviløkonom Arne Hyttnes, Gjøvik
2. varamedlem: Administrerende direktør Kristine Landmark, Ålesund