Rovdyr:

Ola Elvestuen besøker Nord-Østerdalen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til Nord-Østerdalen søndag 1.juli klokken 1530.

Han skal da besøke området som er berørt av ulv som har skadet eller drept sau. Han møter beitebrukere og får en orientering om situasjonen i området. Han vil også ha samtaler med lokale politikere.

Dette er programmet:

Kl.1530: Oppmøte ved Tela sag, og felles kjøring inn til Signevangen.

Kl. 1600: Signevangen: Orienteringer ved Ragnhild Aashaug, ordfører i Tolga, og Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget v/Erling Aas-Eng og Ståle Støen.
Statsråd Ola Elvestuen

Kl. 1710 Hvordan opplever beitebrukere og skadefellingslag situasjonen?
- Finn Mortensen (Sølendalen havnelag i Rendalen), Erling Birger Semmingsen (Tynset Øst beitelag) og Sindre Wardenær (Tolga østfjell)
- Jo Esten Trøan (skadefelligsleder) og Leif Vingelen (leder for skadefellingsprosjektet)
- Dialog med statsråd

Kl. 1810: Oppsummering av Ragnhild Aashaug og statsråd Elvestuen

Kl. 1815: Slutt

Til toppen