Oljefyr ute av byggene før fristen

– Utfasing av oljefyr i statlige bygg er en del av det grønne skiftet. Det var veldig hyggelig å stenge av oljefyren i Trondheim fengsel. Dette markerer avslutningen av prosjektet og at vi er i mål to år før klimaforlikets krav, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stortinget har gjennom klimaforliket besluttet at statlige bygg innen 2018 skal fase ut olje som energikilde.

Regjeringen foreslo i 2015 og i 2016 ekstra midler for at Statsbygg skulle fremskynde utfasingen av olje som energikilde.

– Dette viser at budsjettavtalen med KrF og Venstre i Stortinget har gitt konkrete resultater. Vi faser ut oljefyr tidligere enn planlagt og sparer klimaet for over to tusen tonn CO2 i året, tilsvarende utslippene fra om lag 750 biler, sier Sanner.

Klimatiltaket innebærer at 750.000 liter fyringsolje i 25 statlige bygg og anlegg fjernes som energikilde. Tiltakene sparer miljøet

De fleste oljefyrene til Statsbygg er erstattet med anlegg som baserer seg på lokal fornybar energiproduksjon. Dette betyr at Statsbyggs kunder får betydelige besparelser knyttet til energikjøp. For flere av eiendommene er kostnadene forbundet med kjøp av energi mer enn halvert.

– Når oljefyren går ut, vil utslippene gå ned. Jeg vil oppfordre alle andre offentlige byggeiere til å skru opp tempoet og gjøre det samme, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Bygg og anleggssektoren står for om lag 40 prosent av de samlede klimautslippene i Norge.  Regjeringen innførte i januar forbud mot all installasjon av fossil energi i nye boliger og bygg. Samtidig ble energikravene til nye bygg strengere.

– De nye kravene betyr at nye bygg vil bli om lag 20-25 prosent mer energieffektive sammenliknet med i dag, og tråd med klimaforlikets mål om passivhusnivå sier Sanner.

Fakta om prosjektet

  • 25 oljeanlegg som er fjernet eller konvertert til bioolje.
  • Ni anlegg for spisslast er fjernet. Spisslast er ekstra energiforsyning spesielt benyttet på kalde dager som supplement til annen energiforsyning.
  • Totalprosjektet representerer 750.000 l fyringsolje.
  • Utfasingen vil fra nå spare miljøet utslipp av over 2000 tonn CO2 per år.
  • Regjeringen har bevilget til sammen 25 millioner kroner til Statsbygg de siste to årene for å fremskynde klimatiltakene.
Statsråd Jan Tore Sanner stenger den gamle oljefyren i Trondheim fengsel avdeling Leira. Foto: Kvandal / KMD
Til toppen