Omsetningsavgifter for andre halvår 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Omsetningsrådet har kommet med tilrådninger om satsen for omsetningsavgifter fra 1. juli og Landbruks- og matdepartementet har fulgt disse tilrådningene.

Maksimalsatsen for omsetningsavgift på korn og oljefrø for kornåret som starter 1. juli 2016 senkes med 1 øre til 5 øre per kg. Endelig sats blir fastsatt i august basert på avlings- og forbrukssituasjonen.

Omsetningsavgiften på egg senkes fra 1,00 kr/kg til 0,80 kr/kg, fordi det ikke er nødvendig å benytte alle planlagte reguleringstiltak, det innbetales omsetningsavgift for et større kvantum egg og fondet ved inngangen til 2016 var større enn prognosen. 

Maksimalsatsen for sau/lam økes fra 2,00 kr/kg til 2,50 kr/kg. Omsetningsrådet mener at det med dagens situasjon for sau/lam vil være behov for å kunne øke den løpende omsetningsavgiften til kroner 2,50 per kg, og de ber derfor om økt maksimalsats på sau/lam. 

Omsetningsavgiftene fra 1. juli 2016 blir etter dette:

ku- og geitmelk       

5 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv           

maks 1,50 kr/kg

kjøtt av sau og lam  

maks 2,50 kr/kg

svinekjøtt      

maks 1,50 kr/kg

egg                

0,80 kr/kg

kjøtt av kylling         

26 øre/kg

kjøtt av kalkun         

26 øre/kg

Korn og oljefrø

maks. 5 øre/kg

pelsdyrskinn

1,0 % av salgssummen

Omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Avgiften blir brukt til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.