Oppklaring av misforståelse i kompensasjonsordningen for kultursektoren

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

En misforståelse kunne ha gitt underleverandørene mindre kompensasjon enn det som var tiltenkt. Dette rettes nå opp.

- Jeg er glad for at vi har rettet opp misforståelsen, slik at underleverandørene ikke kommer dårligere ut av ordningen enn det som var intensjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Etter at søknadsskjemaet for kompensasjonsperioden oktober til desember ble åpnet, ble det avdekket at forskriften har blitt tolket på en måte som kunne gi utilsiktede konsekvenser. Dette kunne ha medført at underleverandørene hadde kommet dårlige ut av ordningen enn det som var intensjonen. 

I forskriften for oktober til desember ble begrepet "netto tapte inntekter" innført, mot tidligere "tapte inntekter". Begrepsendringen var imidlertid ikke ment som en realitetsendring og departementet har orientert Kulturrådet om dette. Kulturrådet vil legge dette til grunn i saksbehandlingen.  

- Jeg er glad vi oppdaget dette i tide, sier kultur- og likestillingsministeren. Vi lytter til sektoren, og her var det styreleder i Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon, Marius Widerøe, som gjorde meg oppmerksom på saken. 

Netto tapte inntekter skal i henhold til forskriften beregnes slik: "differansen mellom underleverandørens faktiske inntekter fra kulturarrangementet det søkes kompensasjon for, og gjennomsnittet av underleverandørens faktiske inntekter for tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangement avholdt i 2017–2019".