Oppnevning av styre for Talent Norge AS

Det er i dag oppnevnt styre for Talent Norge AS for perioden 2018-2020. John G. Bernander er gjenoppnevnt som styreleder.

De tre eierne - staten v/Kulturdepartementet,   Sparebankstiftelsen DNB og Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse - har   lagt vekt på å beholde en god balanse mellom kunstfaglig kompetanse og   forretningsmessig, økonomisk og juridisk kompetanse i styret. 

- Jeg mener det oppnevnte styret vil sørge for   at det gode arbeidet til det forrige styret kan videreføres. Samtidig får vi   inn ny kunstfaglig kompetanse fra ulike kunstfelt. Jeg er også glad for at   styreleder John G. Bernander har takket ja til å lede styret i en periode   til, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Det nye styret til Talent Norge AS er:

Styreleder:
John G. Bernander, Vest-Agder (gjenvalg).   Selvstendig næringsdrivende, tidligere kringkastingssjef i NRK og   administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Styremedlemmer:
Audhild Dahlstrøm, Nordland (ny). Tidligere   daglig leder for Stiftelsen Artica Svalbard. 

Bjørn Olav Ragnar Øiulfstad, Oslo (gjenvalg).   Advokat og daglig leder i Stiftelsesforeningen.

Cecilie Broch Knudsen, Oslo (gjenvalg).   Billedkunstner og styreleder for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og   Trafo Kunsthall.

Ingrid Røynesdal, Oslo (gjenvalg). Direktør i Oslo-Filharmonien.

Siren Nøkling Sundland, Hordaland (ny).   Konserndirektør Operasjonelle tjenester i Sparebanken Vest og styreleder for   Den Nationale Scene.

Sveinung Golimo, Akershus (ny). Tiltrer   stillingen som sjef for Nordisk Film Production Norge til høsten, kommer fra   jobben som avdelingsdirektør for utvikling og produksjon ved Norsk filminstitutt.  

Om Talent Norge

Talent Norge AS ble etablert 21. januar 2015 med   tre eiere; staten v/Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og   Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse.

Talent Norge skal bidra til utvikling av de   fremste kunstneriske talentene i Norge i et samarbeid mellom staten og   private aktører, for å bidra til et kulturliv på høyt internasjonalt nivå og   flere kunstnere i verdensklasse.

I tillegg til opprettelse av talentplasser, har   Talent Norge bidratt til etablering av nettverk av prosjekteiere, mentorer og   talenter. Selskapet legger til rette for erfaringsutveksling og   kompetanseoverføring mellom satsingene.

  

Til toppen