Pendlerne på Hadeland får en bedre hverdag

- Nå kommer endelig pengene til riksvei 4 Roa – Gran grense. Det betyr at pendlerne på Hadeland får en bedre reisehverdag. Alle som har kjørt riksvei fire, skjønner hvorfor denne strekningen er viktig. Det er en kort stump som mangler for å få en ny og bedre vei. Nå kommer den, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I dag har regjeringen lagt frem et forslag til Stortinget om utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa – Gran grense inkl. Jaren – Amundrud/Almenningsdelet – Lygnebakken i Innlandet.

- Mange har ventet lenge på denne utbyggingen. Ikke minst dem som bor langs veien. Jeg har stor forståelse for at det kan være vanskelig å forholde seg til vedtak som drøyer. Nå er pengene på plass, og med dette forslaget er også finansieringen oversendt Stortinget for endelig vedtak, sier samferdselsministeren.

Strekningen er en videreføring av utbyggingen av riksvei 4 som ble fullført i 2017. Prosjektet innebærer at utbyggingen av riksvei 4 fra kommunegrensen mellom Gran og Lunner til Jaren blir videreført sørover fra dagens midlertidige påkobling til Roa. I tillegg vil utbedring av strekningen nordover fra Jaren til Lygnebakken gi til sammen om lag 26 km med ny/utbedret veg.

Det skal bygges ut om lag 4 kilometer firefelts vei. Veien vil ligge i ny trasé på østsiden av dagens vei. Sammen med utbyggingen på strekningen mellom Gran grense og videre nordover til Jaren blir det om lag 13,5 km sammenhengende firefelts veg fra Roa til Jaren.

- Med disse utbedringene blir det tryggere og mer effektiv å kjøre denne strekningen. I tillegg blir det gang- og sykkelvei på hele strekningen mellom Roa og Jaren. I tillegg sørger vi for å utbedre og utvide strekningene Jaren – Amundrud og Almenningsdelet – Lygnebakken, sier Hareide.

Kostnaden for prosjektet er beregnet til om lag 1 980 millioner kroner hvorav bompengebidraget er beregnet til 1 303 millioner kroner. Forventet anleggsstart er våren 2021, prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2024.

Les proposisjonen her.