Polsk-norsk skyting av Norsk Sjømålsmissil

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Polen og Norge skal teste Naval Strike Missile (NSM) på Andøya sommeren 2016. - Et samarbeid vil gi begge parter fordeler, det gir et større analysegrunnlag enn kun å teste egne missiler, sier statssekretær Øystein Bø. En avtale om videre samarbeid ble undertegnet under forsvarsindustrimessen i Polen i dag.

Både Polen og Norge har anskaffet NSM. Polen skyter missilet fra land til sjø, og Norge skyter det fra sjø til sjø, men felles testing gir likevel god effekt.

Avtalen Polen og Norge nå undertegner danner grunnlaget for planlegging av testskytingen.

Vice Admiral Marian Ambroziak (inspector of the Polish Navy) sammen med Generalinspektør for Sjøforsvaret Lars Saunes.
Vice Admiral Marian Ambroziak (inspector of the Polish Navy) sammen med Generalinspektør for Sjøforsvaret Lars Saunes. Foto: Forsvarsdepartementet i Polen.

Sommeren 2016 skal missilene skytes. Deretter skal data fra missilene samles inn og analyseres. Dette vil gi begge land et mye bredere grunnlag for bruk av missilet og for videre trening og øving.

-Polen og Norge er begge NATO-medlemmer, og har mange like sikkerhetsinteresser og utfordringer. Polen er dessuten en langsiktig og pålitelig partner for Norge, og landene har en felles interesse av at alliansen kan møte fremtidens sikkerhetsutfordringer, sier statssekretær Øystein Bø.

Å skyte et missil som NSM krever stor plass, og her er Nord-Norge velegnet. Missilene skal derfor skytes ved Andøya Space Center i Nordland.