Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Fredrikstad torsdag – møter to fylker, Oslo og regionalt næringsliv for innspill om ny Nasjonal transportplan 2022–2033

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøker torsdag 20. august Fredrikstad for møter med Viken, Innlandet og Oslo. – Alle fylkene og de fire største byene har spilt inn hvilke løsninger de ønsker i ny Nasjonal transportplan. Nå drar jeg ut og møter dem for å diskutere prioriteringene deres. Jeg besøker også næringslivet i regionene for å høre hvilke transportutfordringer de mener er viktigst, sier samferdselsministeren.

Hareide har tidligere besøkt Kristiansand, Stavanger og Ålesund, og møtene om ny Nasjonal transportplan (NTP) fortsetter senere i august i Kirkenes. 

Program – Fredrikstad 20. august
Møte med næringslivet: Flere bedrifter samles til diskusjon på Quality hotel (Nygata 2-6) kl. 10.30–12.30. Åpent for påmeldt presse.

Møte med Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Oslo kommune: Litteraturhuset i Fredrikstad (Storgata 11) kl. 13.00–16.00. Åpent for påmeldt presse i etterkant av møtet.

Program for møter i Kirkenes (31. august) blir lagt fram senere.

Presseinformasjon og kontaktpersoner for presse
Merk: Av smittevernhensyn er det et begrenset antall journalister som kan delta på de åpne delene av programmet. Kun journalister som registrerer seg og får bekreftet deltagelse kan forvente adgang.

Meld deg på via: sdinfo@sd.dep.no Husk å oppgi hvilket arrangement du ønsker å bli med på.

Kontaktpersoner: Kommunikasjonsrådgivere i Samferdselsdepartementet Edvard Andersen (905 11 667) og Henrik Jonassen (976 28 091)

Mer om arbeidet med ny NTP