Presseinvitasjon: Toppledermøte om digitalisering

Mandag inviterer næringsministeren en rekke toppledere til et møte om digitalisering i industrien. Pressen er velkommen til å delta.

Regjeringen varslet i Industrimeldingenat næringsministeren skal etablere et samarbeidsforum mellom myndigheter, toppledere i industrien, kunnskapsmiljøer og partene i arbeidslivet etter inspirasjon fra det tyske "industri 4.0"-initiativet. Mandag 13. november møtes forumet for første gang.

- Vi vet at mange industribedrifter i for liten grad har digitalisert og automatisert produksjonen sin. Bedriftene sier de mangler kompetanse, men har ingen klar strategi for hvordan de skal takle utfordringene som kommer. Derfor inviterer vi næringslivet til å komme med innspill til hvordan staten kan bidra, sier næringsminister Monica Mæland.  

- Forumet skal diskutere hvordan norsk industri best kan utnytte mulighetene og utfordringene som digital teknologi og digitalisering fører med seg. Det skal også gi oppdaterte innspill til regjeringen om videre utvikling av industripolitikken fremover, sier Mæland.

Deltakerne i forumet er:

 • Alexandra Bech Gjørv, adm. dir. Sintef
 • Gunnar Bovim, rektor NTNU
 • Stein Lier-Hansen, adm. dir. Norsk Industri
 • Jørn Eggum, leder Fellesforbundet
 • Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Norsk Hydro
 • Ann-Christin Andersen, daglig leder TecnhipFMC Norge
 • Lars Stenerud, adm. dir. Plasto
 • Anne Marit Panengstuen, adm. dir. Siemens Norge
 • Olav Tronrud, adm. dir. Tronrud Engineering
 • Morten Brandtzæg, konsernsjef Nammo
 • Håvard Sætre, adm. dir. Optimar
 • Elisabeth Grieg, styreleder Grieg Star
 • Mikael Makinen, president Rolls-Royce Marine

Hva: Topplederforum for digitalisering i industrien

Når: Mandag 13. november kl. 11.30-12.00.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementets lokaler, Kongensgt. 8. Ta med legitimasjon og meld ifra i resepsjonen.

 

Til toppen