Samferdselsministeren inviterer til presentasjon av sårbarhetsanalyse av ekom-sektoren

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inviterer media til ein presentasjon av rapporten EkomROS 2016 frå Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom), torsdag 28. april kl. 09.30 i Samferdselsdepartementet.

Statsråden vil saman med Nkom-direktør Torstein Olsen legge fram ambisjonar, tanker og funn frå den første omfattande ROS-analysen Nkom har gjort av nokre av dei viktigaste elementa i ekom-Norge.

Senioringeniør Alexander Iversen og Torstein Olsen vil saman presentere arbeidet og funna i rapporten. Statsråden vil deretter få overlevert rapporten. Media er velkomne til å kommentera og stille spørsmål.

Adresse: Samferdselsdepartementet (Akersgata 59, Oslo)

Kontaktpersonar i Samferdselsdepartementet: Merete Bergeland Jebsen, tlf. 932 56 552, mbj@sd.dep.no

Kontaktpersonar i Nkom: avdelingsdirektør Einar Lunde, tlf.  480 06 811, elu@nkom.no

Senioringeniør Alexander Iversen, aiv@nkom.no, tlf. 922 85 202