Regelrådet til Hønefoss

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Næringslivets nye regelråd skal ligge på Hønefoss. Rådet skal være med på å gjøre hverdagen enklere for landets bedrifter.

- Regjeringen ønsker at bedriftene skal bruke mest mulig av tiden sin på å skape verdier. Derfor oppretter vi nå et nytt og uavhengig regelråd, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen har bestemt at det nye rådet skal ligge på Hønefoss.

- Rådet vil bidra med nye, interessante kompetansearbeidsplasser til regionen, sier næringsministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet vil lyse ut fem stillinger i forbindelse med etableringen. Rådet starter opp sitt arbeid i løpet av 2015, og vil være i full drift i 2016.

Regelrådet er en viktig del av regjerings forenklingsarbeid. Det nye regelrådet skal medvirke til at næringslivet ikke blir påført unødige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.

- Vi skal ikke bare forenkle eksisterende regelverk, vi må også hindre at unødvendige belastninger legges på næringslivet gjennom nye lover og forskrifter. Regelrådet vil ha en viktig oppgave på dette feltet, sier Mæland.

Stortinget har bevilget penger til oppstart av rådet i 2015. Forslag om det nye rådet var på høring i vår. Det ble i all hovedsak godt mottatt blant næringslivets organisasjoner.

Regelrådet vil være et frittstående og uavhengig forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet.