Regjeringen letter på regler for grensepasseringer for barn

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen justerer regelverket for grensepasseringer for barn med delt bosted og som dagpendler til grunnskolen.

Regjeringen har besluttet følgende:

  • Alle barn under 18 år som krysser grensen i forbindelse med samvær med foreldre unntas fra krav om gjennomført test før ankomst til Norge
  • Barn mellom 12 og 18 år som krysser grensen i forbindelse med samvær med foreldre, kan unntas innreisekarantene fra tidspunktet de ankommer Norge forutsatt at de tar en PCR-test mellom tre og fem døgn etter ankomst.
  • Barn i grunnskolen over 12 år som dagpendler over grensen for å gå i grunnskolen slipper test ved grensen, men må teste seg hver syvende dag.
  • Barn under 12 år som på grunn av samvær med foreldre dagpendler over grensen for å gå i grunnskolen, slipper test ved grensen og fritas fra test hver syvende dag

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i sitt svar til Helse- og omsorgsdepartementet vurdert at dette trolig utgjør en liten gruppe, og at unntak fra enkelte innreisetiltak for denne gruppen sannsynligvis vil ha lite å si for smitteutviklingen.

Endringene trer ikraft ved midnatt natt til søndag 15. august.