Regjeringen vil dekke kommunesektorens utgifter til testing og smittesporing

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene.

– Det vil bli vurdert særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i et brev til alle landets kommuner.

I brevet som ble sendt fredag, roser de kommunene for den formidable innsatsen de har gjort for å stanse smittespredning.

– De fremste i kampen om å slå ned smitten er nå kommunene. Kommunene som har opplevd smitteutbrudd har gjort en kjempeinnsats med å håndtere dem. Fordi kommunene har vært raske til å innføre lokale tiltak, og tatt klare grep, har vi beholdt kontrollen, påpeker Høie.

Han roser også kommunenes arbeid med å øke testkapasiteten etter sommeren. Det har bidratt til at mange flere testes og dermed til kontroll over smittespredningen.

– For å sikre oss innsikt i hva de økonomiske konsekvensene av covid-19-situasjonen for kommunesektoren er, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt ned en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Gruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober, slik at regjeringen i nysalderingen av 2020-budsjettet kan ta høyde for ekstrakostnadene, sier Astrup.

Besøk på sykehjem
På senvinteren innførte regjeringen besøkstans på sykehjem for å hindre spredning av smitte blant dem som var mest utsatt. Det var en stor belastning, både for pasienter og pårørende. I vår ble det åpnet for besøk igjen. Den enkelte institusjon måtte vurdere hvordan besøkene kunne gjennomføres ut fra den lokale smittesituasjonen.

– Mange sykehjem har gjort en flott jobb med å legge til rette for at eldre skal få besøk. Men noen steder er reglene for besøk fortsatt unødvendig strenge. Derfor har jeg gitt fylkesmennene i oppdrag å følge opp kommunene som har for strenge regler for å sikre at eldre og pårørende får møtes, sier Bent Høie.

De nasjonale anbefalingene for besøksordninger er gjort enda klarere for å ivareta eldre menneskers behov for besøk og sosial omgang med andre.

Eldre og pårørende som opplever for strenge besøksrestriksjoner kan kontakte pasient- og brukerombudet i sitt fylke for å be om råd og hjelp.

Fortsatt munnbind i Oslo
I Oslo er antall nye smittetilfeller fortsatt høyt. Regjeringen har derfor valgt å forlenge anbefalingen om munnbind på kollektivreiser i, til og fra Oslo kommune i ytterligere en uke. Denne anbefalingen gjelder kun når det er vanskelig å holde avstand til andre.

– Husk: Avstand beskytter mye bedre enn munnbind. Ikke glem meteren, sier Høie. 

Les brevet til landets ordførere om TISK og finansiering

Les anbefalinger for besøk i sykehjem (Helsedirektoratet)