Regjeringen vil styrke fosterhjemsomsorgen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) legger frem regjeringens fosterhjemsmelding på en pressekonferanse fredag 4. mars.

Tid: Fredag 4. mars 2016, klokken 12.00.
Sted: Lokalene til Landsforeningen for barnevernsbarn, Stortorvet 10 (inngang fra Møllergata), Oslo. 

I meldingen fremhever regjeringen at det må legges til rette for en bedre og mer stabil hverdag for fosterbarna, deres foreldre og fosterfamiliene når det offentlige tar over omsorgen for et barn. En god fosterhjemsomsorg skal sikre at barn og unge får den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne. Regjeringen ønsker bedre oppfølging av fosterforeldrene, bedre kartlegging av fosterbarna og mer bruk av slekt og nære nettverk som fosterhjem. 

Regjeringens ambisjon er sterkere velferdskommuner. Å gi mer ansvar og myndighet til kommunene også på barnevernsområdet, er en viktig del av dette arbeidet. 

Kontakt for presse: kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Johansen,
telefon 996 07 525.
Andre henvendelser: seniorrådgiver Ann-Sophi Glad, telefon 482 22 633.