Reviderer retningslinjene for internasjonal e-handel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

OECD har revidert retningslinjene for forbrukerbeskyttelse innen elektronisk handel. Hensikten er å styrke forbrukervernet på den voksende globale digitale markedsplassen.

Retningslinjene, som ble lansert i dag, gir hovedprinsipper for forbrukerbeskyttelsen innen e-handel i OECD-landene. De nye retningslinjene tar tak i utviklingstrekk som skaper utfordringer for forbrukere, og for myndighetene som skal ivareta forbrukernes rettigheter og sikkerhet i et økende marked for netthandel. Sentrale elementer er:

  • Kommersielle aktørers bruk av personopplysninger som betalingsmiddel på nett.
  • Forbrukernes rettigheter ved handel mellom privatpersoner over digitale plattformer.
  • Forbrukervernet ved handel over mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett.

Retningslinjene har fått bred støtte hos forbrukermyndigheter verden over og er utviklet i samarbeid mellom alle OECD-landene, samt næringsliv og sivilsamfunn.

– E-handel foregår ofte på tvers av landegrenser. Derfor er det viktig at vi enes om internasjonale retningslinjer som trygger forbrukerne. Jeg er glad for at OECD nå har revidert retningslinjene, som nå vil bli oversatt til norsk og distribuert til blant annet norske selskaper med internasjonal virksomhet, sier forbrukerminister Solveig Horne.

Da OECD vedtok de opprinnelige retningslinjene i 1999, var omsetningen innen e-handel på godt under 1 prosent av den totale omsetningen innen den globale varehandelen. I dag utgjør e-handel om lag 7 prosent av varehandelen i EU og 11 prosent i USA. Potensialet for vekst er fortsatt stort, tatt i betraktning at 75 prosent av forbrukerne i OECD-landene bruker internett daglig.

De nye retningslinjene fra OECD kan lastes ned her.