Samarbeid om forskning på tang og tare

Nord universitet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har signert avtale om forskningssamarbeid for å utvikle en algenæring, bedre kjent som tang og tare, i Norge.

Dagens produksjonen av alger og algeprodukter dekker ikke den globale etterspørselen. I Norge er makroalger en lite utnyttet ressurs – i motsetning til for eksempel i Asia. Dersom vi kan utvikle industriell dyrking av tang og tare i Norge, ville det gi nye muligheter i et marked med stort potensiale.

Makroalger er en mangfoldig råvare som blir brukt til mat, medisiner, kosttilskudd, gjødsel og som bioteknologisk råstoff. Regjeringen har utarbeidet en nasjonal strategi for bioøkonomi.