Samarbeid om forskning på tang og tare

Nord universitet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har signert avtale om forskningssamarbeid for å utvikle en algenæring, bedre kjent som tang og tare, i Norge.

Dagens produksjonen av alger og algeprodukter dekker ikke den globale etterspørselen. I Norge er makroalger en lite utnyttet ressurs – i motsetning til for eksempel i Asia. Dersom vi kan utvikle industriell dyrking av tang og tare i Norge, ville det gi nye muligheter i et marked med stort potensiale.

Makroalger er en mangfoldig råvare som blir brukt til mat, medisiner, kosttilskudd, gjødsel og som bioteknologisk råstoff. Regjeringen har utarbeidet en nasjonal strategi for bioøkonomi. 

Til toppen