Samferdselsministeren på besøk til Helsingfors

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Gjennom godt samarbeid med våre naboland kan vi fremme Norden som en fremtidsrettet region innen digitalisering og moderne transportløsninger. Jeg ønsker at vi gjensidig lar oss inspirere om muligheter og løsninger, og ser frem til å møte den finske samferdselsministeren igjen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Finlands transportminister Anne Berner

Finlands transportminister Anne Berner på konferansen "Framtidens transportløsninger" (foto: Scanpix)

Solvik-Olsen reiser mandag 8. august til Helsingfors for å møte sin finske kollega og organisasjoner for å diskutere omstilling til grønne og effektive transportløsninger, hvor Finland blant annet jobber med forslag til ny transportlov.

Den finske transportministeren Anne Berner var i Oslo på konferansen "Grønn omstilling: Framtidens transportløsninger", arrangert av Samferdselsdepartementet i april og snakket om forslaget til den nye finske transportloven. Mandag 8. august gjengjelder samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøket for å høre mer om forslaget.

Dagen starter med møte med Berner, der status for arbeidet med transportloven vil være i fokus. Det finske forslaget omfatter blant annet oppheving av behovsprøvingen i drosjenæringen, og en egen ordning for småskala transportbedrifter med lavere inntjening enn 10.000 euro per år. I tillegg er det foreslått elektroniske løsninger for enklere og mer effektive dør-til-dør-tjenester.

Solvik-Olsen vil også diskutere autonome kjøretøy med sin finske kollega og Finlands arbeid med og tilnærming til bruk av slike kjøretøy i vegtrafikken. Det er tatt sikte på å fremme et norsk lovforslag for Stortinget våren 2017 om utprøving av autonome kjøretøy.

Samferdselsministeren vil i tillegg besøke utvikleren Mobility as a Service (MaaS), som gjennom sin app Whimp, ønsker å samle alle former for transport på ett sted for å sikre de beste og mest effektive transportløsningene som alternativ til bilbruk.

Avslutningen i Finland er et besøk til Linkker, et EU-støttet prosjekt som jobber med elektrifiseringen av busser.