Skal granske sikkerheten på sokkelen

Det siste året har det vært flere alvorlige hendelser på norsk sokkel. Nå skal en arbeidsgruppe blant annet finne ut om det er en sammenheng mellom de mange hendelsene og de store kostnadskuttene som er tatt i bransjen i kjølvannet av oljeprisfallet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Foto: Jan Richard Kjelstrup (ASD)

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er opptatt av at omstillinger i olje- og petroleumssektoren ikke skal gå på bekostning av sikkerhet for de som jobber i bransjen. I dag møtte hun arbeidsgruppen, ledet av Ole Andreas Engen, på deres første møte. Her fortalte hun utvalget hva hun ønsket at de skulle se nærmere på:

Hva er status i petroleumsvirksomheten? Hva er utfordringsbildet? Hva betyr dette for HMS-arbeidet? Hvor går vi videre?

En næring i omstilling

– Næringen går gjennom en krevende omstilling. Fra flere hold har det blitt uttrykt bekymring for at kostnadsreduserende tiltak har negativ virkning på sikkerhetsnivået i næringen. Jeg vet ikke, men forventer at arbeidsgruppen graver i denne problemstillingen, sier statsråden.

Ny stortingsmelding

Hun slår fast at det er næringen selv som har ansvar for sikkerheten i petroleumsvirksomheten.

– Myndighetene kan vedta lover og regler og gjennomføre tilsyn, men det å sørge for at de som reiser ut til en arbeidsplass på sokkelen og de som sitter hjemme og venter på dem skal være trygge, ligger hos arbeidsgiver, sier Hauglie.

Arbeidsgruppens arbeid skal være grunnlaget for en ny stortingsmelding om HMS i petroleumsvirksomheten.

Arbeidsgruppen for HMS i petroleumsvirksomheten

Leder
Ole Andreas Engen, 924 67 852, ole.a.engen@uis.no

NITO
Representant - Trude Skogesal
Vara - Jorunn Birkeland

SAFE
Representant - Roy Erling Furre
Vara - Halvor Erikstein

DSO
Representant - Morten Kveim
Vara - Odd Rune Malterud

TEKNA
Representant - Peter Sabel
Vara - Terje Sletnes

Lederne
Representant - Terje Herland
Vara - Sigve Medhaug

LO
Representant (IE) - Håkon Aasen Bjerkeli
Vara  - Mohammad Afzal

Representant (LO) - Cecilie Sjåland
Vara - Mohammad Afzal

Norges rederiforbund

Representant - Øyvind Jonassen
Vara -Are Gauslaa

Norsk industri
Representant (lev.ind) - Ellen Grete Andersen
Vara - Svein Løvås

Representant (landanlegg) - Ingar Lindheim
Vara - Thor Inge Throndsen

Norsk olje og gass
Representant - Aud Nistov
Vara - Øystein Joranger

Petroleumstilsynet
Representant - Sigve Knudsen

Oljedirektoratet
Representant - Arne  Holhjem

Sekretariat
Erlend Vasshus - Arbeids- og sosialdepartementet
Tone Kjeldsberg - Arbeids- og sosialdepartementet
Caroline Hustad - Olje- og energidepartementet
Berit Bakke - Statens arbeidsmiljøinstitutt
Anne Vatten - Petroleumstilsynet

 

Til toppen