Krig skjemmer feiring av Sør-Sudans uavhengighet

- Norge fortsetter støtten til det sør-sudanske folk på uavhengighetsdagen 9. juli, men landets ledere må ta et tydeligere ansvar for å skape snarlig fred, sier utenriksminister Børge Brende.

9. juli feirer Sør-Sudan sin fjerde uavhengighetsdag siden opprettelsen i 2011. Utenriksminister Børge Brende oppfordrer landets ledere å handle umiddelbart for å sikre fred i det unge landet og danne en nasjonal overgangsregjering.

- I dag skulle det vært dagen for å feire i Sør-Sudan, men på grunn av borgerkrigen har 2,2 millioner mennesker måttet forlate sine hjem og 4,6 millioner står i fare for å bli rammet av livstruende hungersnød, sier Brende.

Det er uakseptabelt at landets ledere gjentatte ganger har feilet i å ivareta folkets behov, men i stedet har sløst vekk landets oljerikdom på en meningsløs og ytterst brutal krig. Alle sider i konflikten er ansvarlige for å bryte våpenstillstandsavtalen fra januar 2014, hindre humanitær tilgang til en sårbar befolkning og for omfattende og særdeles grove menneskerettighetsbrudd mot sivile, kvinner og barn.

Det sør-sudanske parlamentets vedtak om midlertidig å utvide regjeringens myndighetsperiode trer i kraft i dag. Hensikten bak dette vedtaket kan bare være å sikre at en fredsavtale inngås omgående og at det dannes en nasjonal overgangsregjering.  Sammen med de andre Troika-landene (Storbritannia og USA) og EU står Norge fast på støtten til det sør-sudanske folk – i dag og i fremtiden.

- Vi må insistere på at alle parter i denne konflikten nå setter folkets behov høyest, og at de demonstrerer nødvendig lederskap slik at Sør-Sudan og dets folk får en bærekraftig fred, sier  Brende.

Til toppen