Stabil ledighet i mars

– Den registrerte ledigheten har gått mye ned gjennom hele fjoråret og så langt i 2018. Den er derfor grunn til å tro at den ikke vil falle like mye framover som det vi har sett det siste halvannet året, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Den registrerte ledigheten endret seg lite fra februar til mars. Bruttoledigheten, summen av antall ledige og arbeidssøkere tiltak, har gått ned med om lag 300 personer fordi færre er på tiltak. Når vi ser på antall helt ledige, de som verken er i jobb eller på tiltak, har antallet økt med om lag 300 personer. I mars utgjør antall helt ledige 2,4 prosent av arbeidsstyrken, det samme som i januar og februar, sesongjustert. 

– Arbeidsledigheten vil trolig gå mer ned. Samtidig er det er fortsatt for mange som står utenfor og regjeringen vil legge til rette for at det skal bli skapt flere jobber, sier statsråden. 

For mer info se nav.no

 

Til toppen