Statens pensjonsfond utland og endringer i den globale økonomien

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansminister Siv Jensen (FrP) deltok i dag på et OECD-seminar i Paris om Norge og Statens pensjonsfond utland. Dagens økonomiske situasjon med lave renter og lav oljepris og hva dette betyr for investorer som Statens pensjonsfond utland var tema. Seminaret ble åpnet av OECDs generalsekretær Angel Gurría.

– Det norske pensjonsfondet skiller seg ut fra en vanlig investor ved at vi er store og har en svært langsiktig horisont på våre investeringer. Fondets investeringsstrategi er under stadig utvikling, og det er viktig for å sørge for at fondet får god avkastning på sine investeringer. Fondet skal også komme fremtidige generasjoner til gode og da må vi legge til rette for dette, sier finansminister Siv Jensen.

Finansminister Siv Jensen innledet om det norske fondet. Leder av Norges Bank Investment Management (NBIM), Yngve Slyngstad, deltok også på seminaret og presenterte forvalters perspektiv på utfordringene i dagens finansmarkeder.

– OECD er en viktig institusjon for analyser av våre økonomiske omgivelser og hvordan politikkutformingen bør tilpasses endringer i den globale økonomien. Jeg setter stor pris på at OECD gjennom dette seminaret inviterer til dialog om hvordan investorer som det norske pensjonsfondet bør forholde seg til en usikker verden preget av lave renter og lav oljepris, sier finansminister Siv Jensen.

Seminaret ble arrangert i sammenheng med at OECD la frem sin andre rapport om utsiktene og utfordringene for selskaper og investorer, Business and Finance Outlook 2016. Et av budskapene i rapporten er at innovasjon og produktivitetsvekst krever langsiktighet i investeringer og finansiering. 

Fra venstre: OECDs generalsekretær Angel Gurría, finansminister Siv Jensen og leder av NBIM Yngve Slyngstad. Foto: OECD

Les mer: