Statens vegvesen anbefaler ny trasé for E134

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statens vegvesen anbefaler at ny trasé av E134 mellom Gvammen og Vågsli går i en ny, innkortet korridor nord for dagens E134. - Dette vil gjøre veien 35 km kortere, og vil kunne redusere reisetiden med mer enn 50 minutter. En kortere reisestrekning er viktig for både næringsliv og privatpersoner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet mottok fredag konseptvalgutredningen (KVU) fra Statens vegvesen. - Regjeringen jobber for bedre transportårer mellom østlandet og vestlandet. Prosessen er omfattende, men vi skal samtidig legge grunnlaget for langsiktige prioriteringer, sier Solvik-Olsen.

På grunnlag av Statens vegvesens utredning om veiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet i fjor, har Samferdselsdepartementet allerede besluttet at E134 skal være en av de to hovedveiforbindelsene. Departementet besluttet samtidig at det skulle gjennomføres en KVU for å se nærmere på hvor E134 bør gå gjennom Telemark.  

Rapport