Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stor interesse for studietilbud som skal gi flere kvalifiserte lærere i Nord-Norge

48 personer som jobber i skolen, men som ikke har fullført lærerutdanningen kan i høst starte på et skreddersydd studietilbud ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Nord universitet. Målet med forsøksordningen er få flere utdannede lærere.

Det er første gang det tilbys et tilrettelagt studieløp for de som allerede har minst 150 studiepoeng fra allmennlærerutdanning eller fireårig grunnskolelærerutdanning, men som av ulike grunner ikke har fullført. Det er allerede nå 22 søkere som er kvalifisert og har takket ja til å begynne på forsøksordningen ved UiT. Ved Nord universitet er det 26 som er kvalifisert for å begynne på ordningen.

- Dette betyr at Nord-Norge kan få nesten 50 flere kvalifiserte lærere bare gjennom første opptak på denne ordningen. UiT og Nord har hatt kort tid på seg for å gjøre det nye studietilbudet kjent, men interessen viser at dette er et etterlengtet tilbud. Målet er at forsøksordningen skal bidra til å redusere lærermangelen samtidig som den enkelte får formell kompetanseheving og mulighet for fast tilsetting og høyere lønn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Gode lærer gjør en forskjell
Studentene som tas opp til ordningen har ulike forutsetninger. Noen mangler bare ett fag, og kan fullføre på kort tid. For enkelte er det bare bacheloroppgaven på 15 studiepoeng som mangler før de kan få tittelen grunnskolelærer. 

- Gode og flere kvalifiserte lærere er det som virkelig gjør en forskjell for at elever skal lære, mestre og trives på skolen. Det er gode nyheter at flere vil fullføre lærerutdanningen sin. Dette tiltaket er et av flere for å sikre at vi får flere lærere til Nord-Norge, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

UiT og Nord har fått 4,3 millioner til pilotprosjektet
Forsøksordningen er tidsbegrenset, men de som ikke har kommet med i høst, har flere muligheter . Alle som skal delta i ordningen må fullføre fireårig grunnskolelærerutdanning innen 2025.  Nord universitet og Universitetet i Tromsø har fått til sammen 4,3 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av pilotprosjektet.

- Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Nord universitet har tatt på seg et viktig oppdrag som jeg vil følge med stor interesse. De skal også dele erfaringene de gjør med forsøket med andre universiteter og høyskoler slik at flere institusjoner etter hvert også kan delta i ordningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Det er om lag 400 lærerårsverk som blir utført av ukvalifiserte i Nordland, Troms og Finnmark, men andelen er lavere i år enn i fjor. I Finnmark gikk andelen ned fra 9,6 til 9,5 prosent, i Nordland fra 7,3 prosent til 6,9 prosent, og i Troms fra 6,5 prosent til 6,0 prosent. Det betyr at det har vært en økning på 65 årsverk i Nord-Norge som blir utført av lærere som oppfyller kompetansekravene.

 

Til toppen