Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stor søkning til Horisont 2020

Det var stor respons på utlysningene i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, i 2014. En ny årsrapport fra Europakommisjonen viser at det kom inn hele 37 000 søknader på 100 utlysninger.

Programmet er attraktivt. Men bare 12-14 prosent av søknadene oppnår finansiering, noe som er en lavere andel enn i tidligere rammeprogram. Utlysningene i 2014 og 2015 har en samlet ramme på 15 milliarder euro. Kommisjonen varsler tiltak for å håndtere en forventet like stor etterspørsel fremover.   

– Det er stor konkurranse i Horisont 2020 og relativt få som når opp. Kommisjonen må i samarbeid med deltakerlandene legge til rette for mer effektiv ressursbruk i søknadsprosessene, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Norge deltar sammen med medlemslandene i EU i de såkalte programkomiteene i Horisont 2020. Disse skal bistå Kommisjonen i arbeidet med å iverksette programmet frem mot 2020.

På vei mot å nå målene

Det er etablert enkelte politiske mål for Horisont 2020. 35 prosent av budsjettet skal gå til klimarelaterte tiltak og 60 prosent til bærekraftig utvikling. Status i det første året er henholdsvis 32 og 50 prosent. Horisont 2020 ligger godt an når det gjelder å nå et mål om at 20 prosent av finansieringen skal gå til små og mellomstore bedrifter.

– Det er positivt at Horisont 2020 allerede er i god utvikling mot å nå de målene som er satt, men det må ikke bli en sovepute. Her må trykket holdes oppe gjennom hele programmets levetid, sier Haugstad.

En særskilt innsats i 2014 var knyttet til forskning på ebolaviruset. Vesentlige budsjettmidler i Horisont 2020 ble på kort tid omdisponert til en felleseuropeisk innsats på dette feltet.    

Et indre marked for forskning

Norge deltar aktivt i arbeidet med å utvikle et europeisk forskningsområde – et indre marked for forskning i Europa der forskere, ideer og teknologi kan sirkulere fritt. Rapporten fremholder at mange av forutsetningene for et slikt forskningsområde nå er på plass, og at deltakerlandene må iverksette tiltak for å gjøre området til en realitet. 

– Norge har en aktiv tilnærming til det europeiske forskningsområdet, og vi jobber nå med et nasjonalt veikart for våre videre tiltak for et enda tettere samarbeid, sier Haugstad.

Videre retning

Kommisjonen varsler at den vil gjennomføre nærmere analyser av utlysningene i Horisont 2020 for å sikre at programmet er bedre enn forgjengerne når det gjelder å oppnå vitenskapelige, sosiale, miljømessige og økonomiske effekter.      

Les mer i Kommisjonens årsrapport for 2014 om EUs forsknings- og teknologiaktiviteter i 2014.

Til toppen