Studie av norsk verdiskaping i utbyggingsprosjekter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med representanter fra Norsk olje og gass, Norsk Industri og LO fikk i dag overlevert en analyse av norsk verdiskaping i utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

Studien er utført av Agenda Kaupang på vegne av Olje- og energidepartementet, i samarbeid med Norsk Olje og Gass, Norsk Industri og LO. Studien analyserer syv utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

Les studien her.

Hensikten med studien er å undersøke hvor stor den norske verdiskapingen har vært i disse utbyggingsprosjektene. Dette for å øke forståelsen for hva norsk leverandørindustri leverer av varer og tjenester til offshoreutbygginger, og hvordan utbyggingsprosjektene gjennom dette påvirker norsk økonomi.

- Byggested har stor innvirkning på norsk verdiskaping i utbyggingsprosjekter. Denne studien viser at der norske verft ble benyttet, var andelen norsk verdiskaping i prosjektene som helhet 15-20 prosentpoeng høyere, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Analysen viser at norsk andel av verdiskapningen i utbyggingsprosjektene varier fra 40 til 60 prosent avhengig av blant annet utbyggingsløsning og byggested. Figur 1 viser prosjektene som er analysert i studien.

Figur 1: Utbyggingsprosjekter

For plattformer som i hovedsak er bygget i Norge, Gudrun, Edvard Grieg og Gjøa, ligger beregnet norsk andel av verdiskapingen på et nivå på 61 - 63 prosent. For Valemon, som ble bygget i Korea og Nederland, men med betydelige ferdigstillelse­sarbeider ute på feltet, er beregnet norsk andel av verdi­skapingen rundt 48 prosent. 

Norsk andel av verdiskapingen for prosjekter bygget i Korea, Skarv, Goliat og Aasta Hansteen, ser ut til å ligge på 40 - 46 prosent. Den viktigste forklaringsfaktoren på variasjon i norsk andel av verdiskapingen, er om understell og særlig dekk er bygget i Norge eller i utlandet, siden fabrikasjonsverdien tilfaller byggestedet.