Styrker forskningen på nordområdene og Russland

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksdepartementet har besluttet å styrke forskningsprogrammet på nordområdene og Russland. UD vil bruke inntil 137 millioner kroner på forskning på nordområdene og Russland over de neste fem årene. Programmet vil nå bli utvidet til også å omfatte Ukraina, Moldova og Georgia. Navnet endres derfor fra Norruss til Norruss Pluss.

Verdens interesse for nordområdene og Arktis øker. Klimaendringene slår merkbart ut i nord og kan påvirke dagens nærings- og samfunnsliv. Samtidig gir åpningen av stadig større isfrie havområder perspektiver for nye transportruter og ny næringsvirksomhet.

- Den internasjonale oppmerksomheten om Arktis skaper nye samarbeidsmuligheter for Norge, men også utfordringer. Flere enn før ønsker å være med på å påvirke den fremtidige utviklingen av nordområdene. For at Norge fortsatt skal være med på å sette den internasjonale dagsorden i nord, må vi også være ledende på forskning på geopolitikk og internasjonale relasjoner i Arktis, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Russland er en sentral aktør i nord, og en viktig samarbeidspartner for Norge i forvaltningen av marine ressurser i nord, innen beredskap, søk og redning, miljøvern og innen det brede regionale samarbeidet. Kunnskap om landets politikk, ambisjoner og økonomiske utvikling er viktig for Norge, og for utformingen av vår egen utenrikspolitikk. Russland er en viktig global aktør, og Norge trenger god kunnskap om landets relasjoner til asiatiske land og europeiske naboland samt Eurasia-samarbeidet.

Selv om mye relevant forskning allerede er tilgjengelig fra utenlandske kilder, er det viktig å sikre at forskningen oppdateres og forankres i en norsk kontekst, og at vi har sterke norske forskningsmiljøer. Forskningsprogrammet Norruss startet opp i 2012 og har hatt gode resultater, med tidsrelevant forskning om blant annet Asias rolle og interesse for Nordområdene, om russisk innenrikspolitikk og om Russlands ambisjoner i nord. At forskningsprogrammet nå utvides til også å omfatte forskning på Ukraina, Georgia og Moldova, er uttrykk for et ønske om å øke forståelsen for utviklingen i land som er sentrale for europeisk og norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Informasjon om det nye programmet finnes på Forskningsrådets nettsider.