Svar på spørsmål om Kårstein

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hvilke reaksjoner norske myndigheter vil komme med ovenfor israelske myndigheter etter at skipet Kårstein ble stanset.

                                                                Skriftlig spørsmål nr. 1985 (2017-2018).
                                                                                                      Datert 01.08.2018

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Hvilke reaksjoner vil utenriksministeren komme med ovenfor israelske myndigheter på at skipet ble stanset i internasjonalt farvann og hva gjør Norge for å legge press på Israel for å få slutt på den ulovlige blokaden av Gaza?

Utenriksministerens svar:
Samme dag som Israel oppbrakte det norske skipet Kårstein ba vi israelske myndigheter klargjøre hendelsesforløpet. Vi etterspurte samtidig på hvilket grunnlag de mente seg berettiget til å gripe inn overfor fartøyet.

I mine møter med Israels statsminister Netanyahu og andre representanter for israelske myndigheter sist søndag tok jeg i tillegg opp meldingene fra mannskapet om overdreven maktbruk. Jeg understreket viktigheten av at disse spørsmålene besvares så raskt som mulig.

Fra norsk side har vi ved gjentatte anledninger gjort det klart at stengningsregimet knyttet til Gaza må lettes for å tilrettelegge for gjenoppbygging, økonomisk vekst og forbedring av den humanitære situasjonen. Stengingsregimet er et politisk spørsmål som må løses med politiske virkemidler. Det er kun forhandlinger mellom partene, og forsoning på palestinsk side, som kan legge grunnlaget for en varig løsning på situasjonen. Dette budskapet ble understreket i samtaler på både israelsk og palestinsk side under mitt besøk i regionen denne uken.

Til toppen